U bent hier: Home » Vergadering

Openbare Vergadering

Aan alle inwoners, verenigingen, organisaties, belanghebbende instanties en bedrijven van Keijenborg en omgeving.

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering van 16 april 2018 om 20.30 uur in Dorpshuis De Horst te Keijenborg.

(let op: tijdstip aanvang is anders dan voorheen)

 

Wanneer u agendapunten wilt inbrengen kunt u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken. Ook bij de rondvraag krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

AGENDA:

1. Opening

2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 5 februari 2018 ( deze kunt u vinden in de linkerkolom op deze pagina)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Pilot jongerenhuisvesting

5. Installatie nieuwe dorpsraad

6. Rondvraag

7. Vaststellen datum volgende openbare vergadering

8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Elly Prinsen, secretaris