U bent hier: Home » Vergadering

Openbare Vergadering

Aan alle inwoners, verenigingen, organisaties, belanghebbende instanties en bedrijven van Keijenborg en omgeving.

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering van 11 juni 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis De Horst te Keijenborg.

Wanneer u agendapunten wilt inbrengen kunt u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken. Ook bij de rondvraag krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

AGENDA:

1. Opening

2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 16 april 2018 ( deze kunt u vinden op onze site: www.keijenborg.info)

3. Ingekomen stukken

4. Stand van zaken Werkgroep Leefbaarheid Keijenborg

5. Pilot Jongerenhuisvesting

6. Initiatieven projecten tbv leefbaarheid Keijenborg

7. Mededelingen/Rondvraag

8. Vaststellen datum volgende openbare vergadering

9. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Jan Waard, secretaris